Nedir? - Nasıl?

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapu Anlaşmazlıkları Nasıl Çözülür?

Hisseli tapu nedir? Hisseli tapua anlaşmazlıkları nasıl çözülür? Müstakil tapuya nasıl çevrilir?

Hisseli tapu taşınmaz bir mal üzerinde birden fazla kişinin isimlerinin ve sahip oldukları hisselerin yazılı olduğu tapu türüdür. Hisseli tapularda hak sahiplerinin hisse oranları yazılıdır fakat bu hissenin taşınmazın hangi noktasında olduğu belirtilmez. Hisseli tapuda ismi geçen hak sahipleri kendi aralarında anlaşarak kendi hisselerinin yerlerini aralarında imzaladıkları bir sözleşme ile belirtebilirler. Buna “rıza-i taksim sözleşmesi”  denilmektedir. Hak sahipleri hisseli tapuyu iptal ederek bağımsız tapu sahibi olmak isterlerse her ortak diğer ortaklara karşı ortaklık sonlandırma ya da diğer adıyla izale-i şuyu davası açmak zorundadır.

Hisseli Tapu Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli tapu üzerinde paya sahip olan bütün ortaklar anlaşarak sahip oldukları menkul ve ya gayr-i menkul’u satabilmektedirler. Satış esnasında bütün ortakların ya da yetki verdikleri avukatların hazır bulunması gerekmektedir. Bir kişi dahi satış için onay vermezse satış işlemi dava süreci ile devam edecektir.

Hissedarlar kendi aralarında anlaşamazlarsa ve ya bir kişi dahi satışa karşı çıkması durumunda Sulh Mahkemesi’ne diğer ortakları için izale-i şuyu davası açması gerekmektedir.

Hisseli Tapu Nasıl Ayrılır?

Tapu hissedarları kendi aralarında anlaşarak hisseli tapu ayrımını gerçekleştirebilirler. Bunun için tapu bir arsa ya da tarla tapusu ise ilk olarak kadastro aracılığı ile gayr-i menkulün tam olarak harita üzerinde belirlenir ve tapuda belirtilen oranda hisselendirilir. Ardından Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne onay için başvuru yapılır. Onay alındıktan sonra ise Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak, herhangi bir hukuki problem olmadığı müddetçe tapu ayırma işlemi gerçekleştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tarım arazilerinin yarım dekar altında parçalanamayacağı bilgisine göre hareket etmektir.

Hisseli Tapu Anlaşmazlıkları Nasıl Çözülür?

Hissedarların anlaşamama durumlarında ise birbirlerine Sulh Mahkemeleri aracılığı ile izale-i şuyu davası açmaları gerekmektedir. Bu davada mahkeme dava konusu olan tapuyu hissedarlara payları oranında paylaştırabilir ya da gayr-i menkulün satışını sağlayarak hissedarlara payları oranında nakit olarak dağıtabilir. İzale-i şuyu davası Sulh Mahkemesi konusu olduğu için mahkeme masrafları tek bir kişi tarafından değil bütün hissedarlar tarafından ortaklaşa biçimde paylaşılır.

Hisseli tapu hissedarlar tarafından ayrıldıktan sonra herkes kendisine düşen payda dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu